Giới thiệu

 • MSwindow® luôn tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường;
 • MSwindow® đảm bảo hoạt động sản xuất, thi công và kinh doanh tuân thủ qui định của pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường;
 • MSwindow® thực hiện các chương trình về tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu trong sản xuất, kinh doanh;
 • MSwindow® kiểm soát chặt chẽ các loại rác thải và ngăn ngừa ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh;
 • MSwindow® thiết lập, duy trì các biện pháp đối phó tình trạng khẩn cấp về môi trường nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, thi công;
 • MSwindow® đào tạo nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, nhân viên và truyền đạt chính sách, cam kết này cho các bên liên quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tại sao nên chọn chúng tôi

 1. Truyền đạt chính sách này đến toàn thể cán bộ công nhân viên để mọi người thấu hiểu và thực hiện;
 2. Thực hiện quá trình sản xuất cửa uPVC, cung cấp các sản phẩm sắt định hình, nhôm, kính cường lực theo đúng quy định, tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng liên quan;
 3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
 4. Cung cấp nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng của MSwindow®;
 5. Cập nhật và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất cửa uPVC và cung cấp các sản phẩm sắt định hình, nhôm, kính cường lực mà MSwindow® thực hiện nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu khách hàng với chính sách giá cạnh tranh;

Liên hệ ngay với chúng tôi!

Công trình tiêu biểu